Březen, měsíc knihy

1. 3. 2023
Měsíc březen jsme se rozhodli věnovat knihám. Zjistili jsme totiž, že rodiče dětem málokdy čtou, a proto se zaměříme na to, jak důležité je dětem v předškolním věku číst příběhy z knih.

Aby si děti mohly vytvořit ke knížkám bližší vztah, nechali jsme je zkoumat příběhy, které se v nich skrývají. Proto jsme první dva týdny listovali stránkami a dozvídali se, co všechno na nich můžeme najít.

Potom mohly děti nahlédnout do mnohdy dobrodružného procesu vzniku knihy. Pozvali jsme si na návštěvu paní spisovatelku Pavlu Soletku Krátkou, aby nám pověděla něco o tom, jak se dá příběh utkat a čím vším musí projít, než se konečně objeví vytištěný na stránkách knížky. Dorazil k nám taky ilustrátor, pan Pekárek, který nám ukázal, jak se vedle písmen dostávají do knihy obrázky.

Naše dvěře byly otevřené i rodinným příslušníkům, kteří mohli přijít dětem předčítat.

Měsíc knihy v událostech

Jak vzniká kniha

Jak vzniká kniha

Spisovatelka Pavla Soletka Krátká nás zavedla do světa, kde se rodí knížky. Představila nám své publikace a ukázala nám, kolik práce je potřeba vynaložit, aby kniha vznikla.

O ilustraci

O ilustraci

Pan ilustrátor, Tomáš Pekárek nás provedl světem ilustrací. Přizvali jsme ho do naší školky, abychom se seznámili nejen s jeho tvorbou, ale abychom zjistili, co takový ilustrátor dovede.