Platby

Vzhledem k tomu, že jsme státní mateřská školka, nevyjdeme vás draho. Přeci jen je ale podle školského zákona nutné hradit úplatu za školné a stravné. Pokud by vaše dítě chodilo do školky i první dva týdny v červenci, přidá se ještě platba za prázdninový provoz.

Úplata za školné

Co to je?

Povinný poplatek, který je potřeba hradit za každé dítě, které chodí do školky, kromě výjimek sepsaných níž.

Kam posílat peníze?

Na účet 3778462349/0800

S jakým variabilním symbolem?

S tím, který vaše dítě dostalo při nástupu do školky.

Kdy?

Do 15. dne každého měsíce

Kolik to dělá?

700 Kč za měsíc

Je někdo, kdo platit nemusí?

Ano, neplatí ti...

  • jejichž dítě má odklad povinné školní docházky.

  • jejichž dítě je součástí povinného předškolního vzdělávání, tj. dovršilo 5 let věku před 31. 8. daného roku.

  • kteří jakožto zákonní zástupci dítěte pobírají sociální příplatek (§20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb.).

  • kteří jakožto zákonní zástupci pečující o dítě pobírají dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.). Tuto skutečnost je podle vyhlášky č. 14/2005 §6. potřeba prokázat ředitelce mateřské školy.

Stravné

Co to je?

Povinný poplatek, který je potřeba hradit za každé dítě, které se ve školce stravuje.

Kam posílat peníze?

Na účet 3778462349/0800

S jakým variabilním symbolem?

S tím, který vaše dítě dostalo při nástupu do školky.

Kdy?

Do 15. dne každého měsíce

Kolik to dělá?

15 Kč za každou dopolední svačinu, 32 Kč za oběd a 15 Kč za odpolední svačinu.

Je někdo, kdo platit nemusí?

Ne, stravné platí skutečně všichni, jejichž děti ve školce jí, a to bez ohledu na to, jestli jsou plátci úplaty za školné.

Platby o prázdninách

Co to je?

Platba za účast na prázdninovém provozu školky, o kterém se dočtete tady.

Kam posílat peníze?

Na účet 3778462349/0800

S jakým variabilním symbolem?

S tím, který vaše dítě dostalo při nástupu do školky.

Kdy?

Kolik to dělá?