Předškolní příprava

Děti, které před 31.8. dovršily 5 let věku připravujeme v rámci povinného předškolního vzdělávání na nástup do školy. Podívejte se, jak to děláme a co nabízíme předškolákům navíc.

O předškolní přípravě

Kdo se předškolní přípravy účastní?
Povinně všechny děti, které dovršily před 31.8. 5 let věku.

Kdy předškolní příprava probíhá?
Každý den v dopoledních hodinách.

Co děti při předškolní přípravě dělají?
Pracují v pracovních sešitech, ale zabývají se i dalšími činnostmi, které jsou pro nástup do školy důležité.

Dostávají děti v rámci předškolní přípravy domácí úkoly?
Ano, jednou týdně dostávají děti úkol, který plní doma společně s rodiči.

Kdo určí, jestli je moje dítě na školní docházku připravené?
Psycholožka Mgr. Doksanská, která dětem na začátku jara zadává test školní zralosti. Na jeho základě potom s rodiči probíráme, jestli je jejich dítě na nástup do školy plně připravené, nebo jestli by bylo lepší zvážit odklad. Spolupracujeme také se ZŠ Řevnice, kde je možné navštívit besedu s psycholožkou, speciální pedagožkou a učitelkou, které všem zájemcům rády poví víc o hladkém nástupu dětí do školy.

Hejného metoda

Dětem a rodičům, kteří se chtějí věnovat předškolní přípravě o něco intenzivněji, nabízíme hodiny matematiky podle Hejného metody.

O co se jedná?
Hejného metoda je ucelený koncept, ve kterém dítě objevuje matematiku samo a s radostí. Tato metoda je úzce spjata s programem Začít spolu (Step by step). Děti se učí logicky uvažovat a hravou formou získávají znalosti na základě vlastních zkušeností. Hejného metoda obohacuje předškolní vzdělávání v předmatematické gramotnosti. Využití Hejného metody umožňuje přirozenou diferenciaci vzdělávání podle věku dítěte a hlavně - děti se učí pozitivnímu vztahu k matematice!

Kdy výuka probíhá a kdo ji vede?
Výuka probíhá sudé týdny v úterý, liché týdny ve středu, vždy od 15 do 15:30 hodin. S dětmi pracuje paní učitelka Regina Ondrášková ve dvou skupinách ve třídě Myšek.

Dokumenty