Zápis do školky

Líbí se vám naše filozofie a způsob fungování? Budeme moc rádi, když svěříte svoje dítě do našich rukou. Tady jsme vám shrnuli všechny potřebné informace o tom, jak udělat z vaší ratolesti třebaňského předškoláčka.

Zápis pro školní rok 2024/25 krok za krokem

Zápis se koná v květnu 2024- bude upřesněno. Stačí udělat čtyři jednoduché věci a v květnu nám to bude krásně odsýpat.


1. Stáhněte si žádost

2. Žádost vytiskněte a vyplňte.

3. Zarezervujte si čas, kdy byste k zápisu nejradši přišli.

Poznámka: V kalendáři si zobrazte květen, kde uvidíte vypsané termíny.

4. Dorazte v zarezervovaný čas do kanceláře naší školky a s sebou mějte po ruce...

  • vyplněnou žádost o přijetí

  • orazítkovaný doklad od lékaře o očkování dítěte (to se nevztahuje na povinně vzdělávané děti)

  • rodný list dítěte

  • doklad totožnosti zákonného zástupce

  • doklad o prokázání trvalého pobytu dítěte (poslouží třeba jeho občanka nebo pas)

Podle čeho žáčky vybíráme

Nejradši bychom mezi sebe vzali úplně každého, kdo k zápisu dorazí. Bohužel je ale zájemců leckdy tolik, že musíme vybírat. K tomu používáme následující objektivní kritéria:

Věk

Do školky většinou nastupují děti ve věku 3 až 6 popř. 7 let, nejdřív pak ve dvou letech. Přednost dostávají starší děti, letos tedy hlavně ti, kteří se narodili mezi 1. 9. 2016 a 31. 8. 2017 nebo děti s odkladem školní docházky.

Bydliště

Při zápisu hraje roli i trvalý pobyt dítěte. Přednost dostávají místní, tedy obyvatelé Hlásné Třebaně a Roviny.

Očkování

Do MŠ mohou být přijaty pouze ty děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, nebo mají doklad od lékaře, že jsou proti nákaze imunní, případně se nemůžou být očkovaní kvůli kontraindikaci. Tohle kritérium se netýká dětí s povinným předškolním vzděláváním, tj. dětí, které před 31. 8. dovršily 5 let věku (včetně dětí s odložením povinné školní docházky neboli “odkladem”).

Pořadník

Abychom byli co nejvíc fér a transparentní, díváme se na všechna kritéria zároveň. Ty, kteří splnili podmínku očkování, nebo se jich netýká, pak přijímáme v následujícím pořadí:

Pořadí

Věk

Trvalé bydliště

1.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je povinné.

Hlásná Třebaň a Rovina

2.

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 roky věku.

Hlásná Třebaň a Rovina

3.

Děti, které dovrší 3 let věku před zahájením školního roku.

Hlásná Třebaň a Rovina

4.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je povinné.

Jinde

5.

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 roky věku.

Jinde

6.

Děti, které dovrší 3 let věku před zahájením školního roku.

Jinde