Naše třídy

Fungují u nás dvě třídy, Myšky a Koťátka. V obou třídách se snažíme využívat základních principů podle programu Začít spolu.

Jak fungujeme

Kolik nás je?
Maximálně 25 v každé třídě.

Kolik nám je let?
Zpravidla od 3 do 6 let.

Jaké máme nadstandardní aktivity během dopoledne?
Obě třídy každý týden vyráží na tzv. lesní výpravy do přírody. Děti mají s sebou připravené batůžky s pitím, podsedáčky a vhodné outdoorové oblečení. My jim přibalíme s sebou svačinku a hned z rána se vydáváme na průzkumy. Vracíme se až v poledne na dobrý oběd.

V teplejších měsících i v jiných dnech přesouváme co nejvíce aktivit na čerstvý vzduch.

Každý měsíc máme keramickou dílnu - učíme se pracovat s keramickou hlínou různými technikami.

Předškoláci jezdí na plavecký výcvik do dobřichovického bazénu. Učí se zejména obratnosti ve vodě.

Kromě logopedické depistáže od školního roku 2023/ 24 nabízíme rodičům a především dětem logopedický kroužek pod vedením Bc. Idy Maškové.

Jak fungujeme?
V naší mateřské škole pomalu budujeme třídy, ve kterých budeme schopni naplno fungovat podle programu Začít spolu, anglicky Step by Step. Základní filosofii programu užíváme ale už teď. V rámci programu poznáváme, jak být zodpovědní za vlastní práci i její výsledek, učíme se hodnotit sami sebe a hledat vlastní cesty k objevování.

Společně zjišťujeme, co komu z nás jde nejlíp, co nás baví a v čem se můžeme ještě zlepšit.

Více o programu Začít spolu
  • Program Začít spolu funguje ve více než 30ti zemích po celém světě. V ČR je do něj od roku 1994 zapojeno více než 150 mateřských škol.

  • Prostředí třídy Začít Spolu je prostředím podnětným, děti se učí především zodpovědnosti při používání vlastních postupů během práce i za její výsledek a učí se svou činnost následně zhodnotit.

  • Velmi důležitá je spolupráce učitel - dítě - rodič.

  • Děti během dne pracují samostatně nebo ve skupinách v tzv. centrech aktivit, kterých je ve třídě celkem 11. Centra vedou děti ke vzájemné spolupráci, nabízejí jim zvolit si úkol dle individuálních potřeb každého z nich. Názvy center aktivit odpovídají aktivitám, které každý den pro děti v centrech připravuje paní učitelka.

  • Během dne probíhá i řada dalších činností, kdy si společně zpíváme, povídáme v komunitním kruhu, cvičíme dětskou jógu, procvičujeme grafomotoriku pomocí rytmických cvičení a hlavně reagujeme na aktuální dění kolem nás a potřeby dětí.

Ilustrační obrázek - Tvary

Centra aktivit

Ve třídách budujeme tzv. centra aktivit, kterých je celkem 11. Tam si můžeme společně hrát a učit se přesně podle toho, jak kdo z nás potřebuje. Respektujeme, že každý z nás je jiný a preferuje jiné činnosti.

Ateliér

Výtvarná činnost

Dílna

Práce s ponkem a nářadím

Pokusy
a objevy

Zkoumání a bádání

Knihy 
a písmena

Předčtenářská gramotnost

Manipulační a stolní hry

Veškeré stolní hry a práce

s drobným materiálem

Auta a kostky

Činnosti pro stavění z kostek a hry s auty

Dramatika

Děti si hrají “na něco/někoho”

Domácnost

Vlastní příprava jídla, zalévání květin, úklid či vyšívání

Pohyb 
a relaxace

Cvičení a relaxační činnosti

Voda a písek

Práce s opravdovým pískem a vodou

Hudba

Hra na orffovy hudební nástroje, piano a zpěv

Máte dítě ve školkovém věku a zaujalo vás, jak to u nás funguje?
Zapište ho k nám!

Jak vypadá den u Myšek

6.30 – 8.15

Scházení dětí.

6.30 – 8.45

Ranní (volné) činnosti.

7:45 – 8:45

Průběžná přesnídávka.

8.45 – 9.10

Komunitní kruh a pohybové činnosti.

9.10 – 9.40

Řízená činnost - práce v centrech aktivit, hodnotící kruh.

10.00 – 12.00

Pobyt venku.

12.15 – 12.35

Oběd.

12.35 – 13.00

Vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek, hygiena.

13.00 – 14.30

Odpočinek, klidové činnosti, individuální práce s předškoláky.

14.00 – 15.00

Průběžná svačinka.

15.00 – 17.00

Odpolední činnosti v centrech aktivit (volná hra), pobyt na zahradě MŠ, vyzvedávání dětí.

Jak vypadá den u Koťátek

6.30 – 8.15

Příchod dětí, ranní činnosti.

7.30 – 8.30

Průběžná přesnídávka.

8.30 – 9.00

Komunitní kruh, společné pozdravení.

9.00-9.30

Řízená činnost – práce v centrech aktivit.

9.30-9.45

Příprava na odchod ven.

9.45 – 11.45

Pobyt venku.

11.55 – 12.15

Oběd.

12.15 – 12.45

Vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek.

12.45– 14.15

Klidový režim, relaxace, klidové činnosti s dětmi.

14.00 – 15.00

Průběžná svačinka.

15.00 – 17.00

Odpolední činnosti v centrech aktivit (volná hra), pobyt na zahradě MŠ, vyzvedávání dětí.